EHS Coordinator


U rapporteert aan de EHS Manager


Doelstellingen

Als EHS-coördinator werkt u mee aan de uitvoering van het bedrijfsbeleid door de opvolging en/of uitvoering van de activiteiten die verband houden met veiligheid, gezondheid en milieu. U werkt mee aan de verschillende projecten om mensen bewust te maken van veiligheid en u voert specifieke taken van de afdeling uit.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsdomeinen:


1.  U werkt mee aan de opvolging en/of uitvoering van de activiteiten van Prothya Biosolutions die verband houden met veiligheid, gezondheid en milieu.


 • U voert risicoanalyses uit om een veilige werkomgeving te garanderen in overeenstemming met de EHS-procedures en de geldende wettelijke vereisten.
 • U ziet toe op de effectieve uitvoering van passende HSE-procedures en u staat in voor de aanpassing ervan aan de wijzigingen in de wetgeving en de normen van het bedrijf.
 • U zorgt voor een doeltreffend beheer van de incidenten, met inbegrip van onderzoek van incidenten/ongevallen, opsporing van onderliggende oorzaken, de uitvoering van preventieplannen, de opvolging en rapportering.
 • U kent de milieuwetgeving en de toepasselijke ontwikkelingsvoorschriften, en u onderhoudt de communicatie met de administratie, met inachtneming van de termijnen van de verschillende voorschriften.
 • U beheert het milieubeheersysteem.


2.  U werkt mee aan de verschillende projecten rond veiligheid, gezondheid en milieu en de bewustmaking errond:

 • U identificeert mogelijke verbeteringspunten en u formuleert verbeteringsvoorstellen voor de verschillende afdelingen (Productie, Kwaliteitscontrole, Onderhoud, R&D en Engineering).
 • U zorgt voor de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse safety walks en u voert interne audits uit om te voldoen aan de lokale regelgeving.
 • U informeert en leidt medewerkers op en bent het aanspreekpunt voor preventieprocedures en -maatregelen.
 • U neemt deel aan de onthaalopleiding rond veiligheid voor de nieuwkomers.


3.  U voert administratieve taken uit die specifiek zijn voor de afdeling:

 • U werkt mee aan de verschillende vergaderingen rond veiligheid, gezondheid en milieu:
 • U werkt mee aan de opmaak van veiligheidsdocumenten (procedures, werkinstructies, evacuatieplannen, communicatiemateriaal, enz.) en u staat in voor de implementatie ervan.
 • U bereidt bestellingen voor en staat in voor de opvolging ervan.
 • U bent belast met de actualisering van documenten en het beheer van de documentatie.


Profiel:

 • De ideale kandidaat heeft een ingenieursdiploma op wetenschappelijk vlak (of gelijkwaardig) en 1 à 2 jaar ervaring in een industrieel (productie)bedrijf.
 • U bent in het bezit van een getuigschrift van preventieadviseur van niveau 2.
 • Idealiter hebt u een aanvullende opleiding in milieuzaken.
 • U bent vertrouwd met MS Office.
 • U hebt een goede beheersing van het Frans, met een goede kennis van het Nederlands en het Engels (zowel geschreven als gesproken).
 • U bent een teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden (assertiviteit).
 • U kunt goed informatie assimileren en u past die nauwgezet toe.
 • U bent sociaal, analytisch, flexibel, rigoureus/gestructureerd, georganiseerd, proactief, zelfstandig, pedagogisch en gepassioneerd.


Ons bedrijf


Prothya Biosolutions produceert plasmapreparaten (bekend van o.a. Cofact, Nanogam en Albuman). Daarnaast verzamelt, test en levert Prothya bloedplasma aan zuiverings- en productielocaties wereldwijd. De missie van Prothya Biosolutions is gezondheidszorggerichte organisaties wereldwijd te voorzien van hoogwaardige plasmaproducten. Dat doet het bedrijf door waarde te creëren voor partners en bij te dragen aan de gezondheid van mensen die afhankelijk zijn van essentiële plasma-eiwitten. De slogan van Prothya is dan ook: Creating Value, Sustaining Life. Het bedrijf heeft verschillende kantoor- en productielocaties in Nederland en België en er werken gezamenlijk zo’n 1000 werknemers.


Ons aanbod


Prothya Biosolutions BE maakt deel uit van een internationale biofarmaceutische groep die mooie carrièrevooruitzichten op lange termijn biedt en actief investeert in opleidingen op de werkvloer.

Bij Prothya Biosolutions BE ontvang je een competitief loon, een groeps- en hospitalisatieverzekering, en maaltijd- en ecocheques. Bovendien kun je gebruikmaken van het Flex Reward Plan. Dat flexibele verloningssysteem geeft je de mogelijkheid om via je persoonlijke loonpakket een budget op te bouwen. Je maakt daarbij vrijuit je keuze uit een aantal voordelen die Prothya Biosolutions BE eenmaal per jaar aanbiedt.

Daarnaast hebben we een interessante vakantieregeling opgezet met meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum.

We hechten veel belang aan wederzijds respect en diversiteit is onze kracht.

Voor iedereen bij Prothya Biosolutions BE van operator tot CEO, betekent engagement: zelf het initiatief nemen. We verwachten van iedere collega dat hij/zij zich inzet voor de jaarlijkse doelstellingen die onze onderneming naar nieuwe uitdagingen en naar succes leiden.


Interesse? Bezorg ons je motivatiebrief en cv.

Nu solliciteren